ĐẤT NÔNG NGHIỆP NẰM TRONG QUY HOẠCH CÓ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

THẾ NÀO LÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GÌ?

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh,…

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Từ những quy định trên ta có thể hiểu Đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội các công trình công cộng, đường giao thông hoặc vì mục đích quốc phòng an ninh.

2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

3. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra phần diện tích đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch có thể bị hạn chế quyền sử dụng đất hoặc bị thu hồi.

ĐẤT NÔNG NGHIỆP NẰM TRONG QUY HOẠCH CÓ ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?

Căn cứ theo Điều 49 Luật Đất đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Tại khoản 2:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đát và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chửa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Theo quy định nêu trên thì đất nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất: chuyển nhượng, tặng cho, chuyển mục đích sử dụng đất,…

Tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định về căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

1.Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy chiếu theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 nếu việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện đã được phê duyệt thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Công ty Luật TNHH Xuân Trí xin chào bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *