Luật sư Võ Tấn Trí

  • Luật sư Võ Tấn Trí là Giám đốc/Luật sư điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Công ty Luật TNHH Xuân Trí.
  • Trình độ: 
    • Tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
    • Tốt nghiệp khoá đào tạo nghề Luật sư tại Học viện tư pháp.
    • Được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư vào năm 2020.
  • Luật sư Luật sư Võ Tấn Trí có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như  tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, đầu tư khai thác khoáng sản, bất động sản, giấy phép…
  • Lĩnh vực hành nghề chính: Luật sư tư vấn Đầu tư, Doanh nghiệp, Dân sự, Hình sự, Lao động….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *